Home-TIBIAOReaching All Tibiaoanons Around The Globe

Blog

TIBIAO: Sa mga Kuko kang Kagab-ihon

Posted by home.tibiao on May 27, 2011 at 10:31 PM

Originally written as TIBIAO: In the Claws of Darkness by Rex Q. Omalde


 


Kasanag:

Ang nagpukaw sa baratyagon

Nagbugtaw, nagbangon kag nagpanaw.

Sa pagbutlak kang adlaw, nagsanag

Nagpamukra sa nagakaturog

nga mga handum.


Paglaom:

Ang nagtudok sa tagipusuon

Nagpadayun, nakigbato kag nagtuman.

Sa hinali, ginsulay kang gamhanan

Nangibabaw ang kadalok

Natawo ang kaimol.


Dulos:

Ang naglupig sa katutom

Sulog:

Ang nagpalid sa huna-huna

Bagyo:

Ang nagpukan sa mapag-on nga prinsipyo

Kapintas:

Ang nagsilhig sa matam-is nga gugma

Kagahuk:

Ang nagpapas sa imung kalinung

Luha:

Ang nagtabon sa yuhum

Kahadluk:

Ang nagtibas sa tanang handum.Sa pagsamput kang kasisidmun,

kag pagtunod kang adlaw.

Ang pagsuragwit kang kikik,

kag pag ngiray kang lati.

Sa pag igpat kang bituon,

kag pagsirit kang burlakaw.

Ang dalay-a kang balud,

kag panihol kang salatan.

Ang imung kadulom, kami ginapung-aw.


Kasanag,  ginahulat namun ikaw.

Nga mag-abot ang banag-banag

kag magpasilaw kanamun.

Magpabaskog sa nalanta nga mga dahon,

magpahumlad sa laya nga mga kugon.

Gahimakas kami,

hagud ikaw magpadayun,

Kag sa tunga kang kadulom,

magadabdab ang imung kagayun.

Nga bisan sa amun mga damgo,

ang pag-uswag mo TIBIAO

Buhay run ginahandum!


Difinition of literary terms:

Dulos noun as Wind blowing

Sulog noun meaning breeze

Nagpukan, or ginpukan adj meaning to destroy

Nagpapas means getting all and nothing left

Dalay-a means a water wave slapping the shore

Salatan means North east monsoon

Banag-banag means dawn

Ginapung-aw means a feeling like living in a space of darkness 


 


 

Categories: wow tibiao, culture, literature

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments